WOA
Samen onderzoek doen heeft praktische en conceptuele implicaties voor de school

Wanneer scholen en onderzoekers samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zien we praktische veranderingen in de scholen zoals veranderingen in de vormgeving van een innovatie, cursus of programma, en conceptuele veranderingen, zoals een beter begrip van de professionals van de onderwerpen en thema’s waarover het onderzoek was uitgevoerd.

Sluiten van de feedbackloop belangrijk voorwaarde voor schoolontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat onderzoek daadwerkelijk leidt tot schoolontwikkeling is het belangrijk dat de onderzoeksresultaten worden benut. Er waren twee manieren waarop dit gebeurde: via korte-termijn en lange-termijn feedbackloops. Kenmerkend voor een productieve wisselwerking was niet de vorm van feedback, maar het ‘sluiten’ van de feedbackloop; dat wil zeggen dat discussie en reflectie plaatsvond over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de schoolpraktijk. Essentieel voor een productieve wisselwerking bleken ook praktische zaken, zoals duidelijke afspraken over taakverdeling en communicatie, bijvoorbeeld het moment waarop onderzoeksresultaten beschikbaar kwamen zodat ze meegenomen konden worden in beslissingen over de schoolpraktijk.

Schenke, W., Geijsel, F., van Driel, J., & Volman, M. (2017). Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education. Professional Development in Education, 43 (5), 860-880.

Deze artikelen zijn geschreven in het kader van de dissertatie:
Schenke, W. (2015). Connecting Practice-Based Research and School Development. Cross-professional Collaboration in Secondary Education. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

De centrale doelstelling van dit onderzoek in kaart te brengen welke processen en resultaten zich voordoen in de context van cross-professionele samenwerking van schoolleiders, docenten, onderzoekers, adviseurs en begeleiders in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs in termen van

  • het leren van de betrokken professionals,
  • schoolontwikkeling en
  • het bevorderen van onderzoeksmatig werken in scholen.