WOA
De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.
Voor deze website hebben we de vragen geselecteerd die gaan over de thema’s van de werkplaats.
Wil je meer weten of zelf een vraag inbrengen: https://www.nro.nl/kennisrotonde/over/