WOA
Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Voor professionalisering, voor het samen ontwerpen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek biedt een kennisnetwerk goede mogelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat kennisnetwerken succesvol functioneren, wat zijn essentiële randvoorwaarden, waar haal je de kennis vandaan, hoe deel je de verworven kennis met collega’s en welke rol heeft een schoolleider om kennis van leraren te laten resulteren in schoolontwikkeling? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in een onderzoeksrapport en twee handreikingen, één voor leraren en één voor schoolleiders.

Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

Onderzoek inzetten ten behoeve van schoolontwikkeling vraagt om betrokkenheid van alle niveaus in de school. Voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking tussen school en onderzoekers is dat de onderzoeksvraag afkomstig is uit de praktijk, gericht is op schoolontwikkeling en tegemoet komt aan de expertise en interesse van de onderzoekers. Oberon en de Universiteit Utrecht hebben een werkmodel ontwikkeld om de samenwerking tussen Onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten vorm te geven en uit te bouwen.
Meer..