Meteen naar de inhoud
Home | Waarderen van Diversiteit in het Onderwijs

Waarderen van Diversiteit in het Onderwijs

Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van de functie van lector Waarderen van Diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg op 4 juli 2018.
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) richt zich op postinitiƫle professionalisering van leraren door het aanbieden van de Master Educational Needs en voortgezette professionalisering. Het handelen in de onderwijspraktijk vormt zowel het startpunt als het doel van het lectoraat. Dit handelen vindt plaats in interactie met de leerling; hier kunnen leraren invloed hebben op de ontwikkeling van de leerling. We onderscheiden drie manieren van handelen: differentiatie, adaptieve instructie en differentieel gedrag. Bij differentiatie gaat het om bewust, proactief handelen. Bij adaptieve instructie gaat het om bewust, reactief handelen. Bij differentieel gedrag gaat het om impliciete processen die vaak onbewust plaatsvinden. Verschillende factoren zijn van invloed op deze drie vormen van handelen. Hoofdstuk 2 van de lectorale rede gaat in op de houding, opvattingen, kennis en vaardigheden die van invloed zijn op het bewuste handelen: differentiatie en adaptieve instructie. Hoofdstuk 3 gaat in op de manier waarop de houding en verwachtingen een rol spelen in de impliciete processen van differentieel gedrag. Stereotypering, self-efficacy en mindset worden in dit kader toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat over professionele ontwikkeling van leraren en de kenmerken die van belang zijn voor de effectiviteit van professionaliseringsinterventies. Tevens wordt ingegaan op het belang van de visie, het onderwijsconcept en de cultuur van de school voor de professionele ontwikkeling van leraren. In hoofdstuk 5 worden de doelen, ambities en organisatie van het lectoraat beschreven en de lopende onderzoeken en projecten worden toegelicht.

Bergh, L. van den (2018). Waarderen van Diversiteit in het Onderwijs.

Meer..