WOA
4e Montessori

Naam leerteam: Hoogbegaafdheid
Coördinator: Fedor de Groot
Onderzoeksbegeleider: Haytske Zijlstra (UvA/UPvA)

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen de talenten van alle leerlingen optimaal benut worden in de bovenbouw van het Montessori onderwijs volgens leerkrachten en leerlingen?

Deelvragen

Wat verstaan bovenbouwleerlingen en leerkrachten onder talent? Wat zou er nodig zijn volgens bovenbouwleerlingen en leerkrachten om op school je talent(en) te kunnen ontdekken/ontwikkelen? Welke ervaringen hebben bovenbouwleerlingen met het ontwikkelen van hun talent(en) op school tot nu toe? Welke verschillen zijn er in het benutten van talenten bij bovenbouwleerlingen met verschillende cognitieve niveaus?

Onderzoeksposter van het leerteam van schooljaar 2017-2018

film-werkplaats-amsterdam-diversiteit-v2.mp4