Meteen naar de inhoud
Home | Twee toetsingskaders lesobservatie-instrumenten primair onderwijs voor schoolbesturen en scholen, resp ontwikkelaars

Twee toetsingskaders lesobservatie-instrumenten primair onderwijs voor schoolbesturen en scholen, resp ontwikkelaars

Veel schoolbesturen hebben de ervaring dat het systematisch inzetten van een lesobservatie-instrument leidt tot verbetering van het didactisch handelen van leraren. Dat geldt niet alleen bij beginnende leraren, maar ook bij meer ervaren leerkrachten. Lesobservaties en het bespreken ervan werken als een zinvolle spiegel. Met het ‘Toetsingskader lesobservatieinstrumenten primair onderwijs’ stimuleert de PO-Raad de kwaliteit van de lesobservatieinstrumenten en het gebruik ervan.

Meer..