Meteen naar de inhoud
Home | Starten als leraar in een grote stad stelt extra eisen, aan de leraar en de begeleiding

Starten als leraar in een grote stad stelt extra eisen, aan de leraar en de begeleiding

Beginnende leraren in de grote stad ervaren, naast hoge werkdruk, stress en onvoldoende ondersteuning, ook meer specifieke problemen die samenhangen met de leerlingpopulatie op hun school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen in het contact met ouders (zowel hoog opgeleide en kritische ouders als ouders met een niet-Nederlandse achtergrond)’ en het omgaan met de diverse leerlingpopulatie.

Grootstedelijke problemen; diversiteit en omgang met ouders

Leraren van scholen met overwegend leerlingen van lage SES en/of cultureel diverse achtergronden hadden voornamelijk problemen gerelateerd aan de diverse leerlingpopulatie, terwijl de leraren van de andere scholen problemen hadden als de omgang met hoogopgeleide en kritische ouders en het toepassen van differentiatie voor zowel de betere als minder presterende leerlingen.
Van de problemen die in de literatuur beschreven worden als typische ‘grootstedelijke problemen’, herkenden de leraren voornamelijk het moeten ‘aansluiten bij verschillen in cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling van leerlingen’ en ‘te weinig tijd en mogelijkheden om voldoende aandacht te besteden aan risicoleerlingen’.

Probleem of uitdaging: het effect van goede voorbereiding en ondersteuning

De leraren relateerden verschillende van hun problemen aan het lesgeven in een grote stad. Ze hadden bijvoorbeeld moeite met het contact met ouders, wat volgens hen te maken had met de specifieke ‘stadse’ groep ouders op hun school (namelijk zeer kritische hoog opgeleide ouders of juist ouders met een niet-Nederlandse achtergrond). Sommige leraren bleken de uitdagingen van het lesgeven in een grote stad niet als problemen, maar juist als interessante uitdagingen te zien waardoor zij zich verder konden ontwikkelen. Dit waren de leraren die ook aangaven dat ze een goede voorbereiding en ondersteuning hadden ontvangen met betrekking tot deze problemen.

Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B.,& Volman, M. (2017). The challenges of beginning teachers in urban primary schools, European Journal of TeacherEducation, 40(1), 46-61.
https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1251900  

Dit artikel is geschreven in het kader van de dissertatie: Gaikhorst, L. (2014). Supporting beginning teachers in urban environments. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

De centrale doelstelling van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in hoe beginnende leraren beter toegerust kunnen worden voor het lesgeven in het basisonderwijs in een grootstedelijke omgeving. Daarmee beoogt het bij te dragen aan effectieve ondersteuningspraktijken voor beginnende leraren in grote steden, met als uiteindelijk doel een verbetering van de kwaliteit en het behoud van deze leraren voor het onderwijs.