WOA
Sint Jan school

Naam leerteam: Diversiteit en talent
Coördinator: Dieneke Blikslager
Onderzoeksbegeleider: Inti Soeterik

Onderzoeksvraag

Welke aanpassingen zijn volgens betrokkenen (leerlingen PO en VO, leerkrachten PO/VO) nodig in het curriculum van de groepen 7 en 8 opdat leerlingen die (vermoedelijk) uitstromen op VBMO-b en -k niveau (meer) een gevoel van competentie en autonomie ervaren?

Onderzoeksposter van het leerteam van schooljaar 2017-2018