Meteen naar de inhoud
Home | Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie

Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie

Onderwijsraad (2019). Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie.
In dit advies wordt beschreven hoe educatieve dienstverlening kan bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie.

In het advies pleit de Onderwijsraad voor het stimuleren van co-creatie van educatieve diensten en producten, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking van scholen met kennisinstellingen. Voor het welslagen van co-creatie is het van belang dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben; daarvoor moet het eigenaarschap van leraren worden versterkt. Om co-creatie te laten ontstaan en te laten slagen, zijn verbindingen nodig: mensen, netwerken of organisaties die verschillende werelden van binnenuit kennen en deze bij elkaar brengen. Zij brengen de vraag van scholen en het aanbod van dienstverleners samen en spelen een cruciale rol in kennisdeling en -benutting. Werkplaatsen worden genoemd als een veelbelovende samenwerkingsvorm.

Meer..