Meteen naar de inhoud
Home | Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Verspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen. Deze zogeheten opleidingsscholen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de begeleiding van leraren-in-opleiding. Niet alle scholen zijn aangesloten bij zo’n partnerschap. Kennis en expertise uit de opleidingsscholen bereikt maar mondjesmaat andere scholen in de regio, zo blijkt uit een verkennend onderzoek.

Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C. (2018). Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies. Rapport 989. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Meer..