Home | Publicaties & instrumenten

Publicaties & instrumenten

auteur(s)titel jaar 
SCPEerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen.Beleidsdocument. Den Haag: SCP2020
Lieve Heijsters, L., & Ploeg, S. van derDigitale leermiddelen en gelijke kansen.Den Haag: Kennisrotonde/NRO2020
KennisrotondeWelke factoren binnen po- en vo-scholen belemmeren of stimuleren onderwijsprofessionals om inzichten uit beschikbaar onderzoek te benutten in hun werkpraktijk?(KR. 861) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kan hoekenwerk in groep 3 en 4 zodanig worden ingericht dat het spelend leren zo effectief mogelijk is voor het bereiken van de leerdoelen die in het hoekenwerk aan bod komen?(KR. 910) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeZijn er aanpakken waarmee een basisschool samen met ouders de fitheid van leerlingen kan vergroten? Welke invloed heeft de fitheid van leerlingen op hun taal- en rekenvaardigheden?(KR. 770) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kunnen leraren het eigenaarschap van leerlingen in het primair onderwijs versterken?(KR. 860) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke effecten heeft een zomerschool voor jonge kinderen met een taalachterstand op hun (taal)ontwikkeling? Wat voor activiteiten in zo’n zomerschool zijn geschikt en dragen bij aan het stimuleren van de (taal)ontwikkeling?(KR. 937) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect van het gebruik van letters/woorden als ‘voldoende’ en ‘ruim voldoende’ op een schoolrapport in plaats van cijfers bij leerlingen in het basisonderwijs?(KR. 854) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat draagt meer bij aan de ontwikkeling van kleuters met het oog op hun toerusting voor groep 3: aparte jaargroepen 1 en 2 of combinatiegroepen 1-2?(KR. 945) Den Haag: Kennisrotonde2020
Duarte, J.Troef of trend? Actuele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek.Inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm bij de aanvaarding van de positie van lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool op woensdag 5 februari 2020 door dr. Joana Duarte.2020
Inspectie van het OnderwijsInspectie gaat meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden.Nieuwsbericht | 19-05-20202020
Rathenau InstituutIn open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek.Den Haag (auteurs: Scholvinck, A.F.M, S. van Ewijk, W. Scholten & P. Diederen)2020
Platform Samen Opleiden & ProfessionaliserenDe academische leraar.Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht2020
Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T.Evaluatie passend onderwijs Eindrapport.Rapport 1047. Amsterdam: Kohnstamm Instituut | Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University| Nijmegen: KBA Nijmegen2020
Sins, P.Mind the gap.Didactiefonline.2020
Bergh, L. van den, Denessen, E., & Volman, M. (red.)'Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs'.Meppel: Ten Brink Uitgevers.2020
Snoek, M., Van Tartwijk, J., & Pauw, I. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Soeterik, I., Hanna, F., & Heilbron, M.Leraren expliciet opleiden rondom racisme werkt.2020
Vuure, R. vanOnderwijs kan grote rol spelen tegen racisme.2020
CAOPOnderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs.Den Haag: CAOP2020
KennisrotondeWelke taalactiviteiten (gericht op mondelinge en schriftelijke vaardigheden) hebben een bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?(KR. 924) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke interventies van schoolleiders in het primair onderwijs zijn effectief om met het team een duurzame visie op onderwijs te ontwikkelen?(KR. 919) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke gedragseisen en randvoorwaarden van samenwerking tussen onderwijsprofessionals binnen de school dragen bij aan effectieve implementatie van onderwijsontwikkelingen?(KR. 915) Den Haag: Kennisrotonde2020
Leest, A. van, e.a.Eindtoets en gelijke kansen. Een vergelijking voor en na.2020
Snoek, M., Kösters, J., Van Blankenstein, F., Meijer, J., Bisschop, P., Heyma, A., Van der Ven, K., Van der Ark, A., & Schenke, W.Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen. Voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Cornips, L.Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid. Over het alledaagse maar ook complexe verschijnsel meertaligheid.Van 12 tot 18.2019
Vegt, A. L. van der, Kieft, M., & Bekkers, H.Differentiatie in de klas: Wat werkt?Kennisrotonde2019
Vegt, A.L. van der, Kieft, M., & Bekkers, H.Differentiatie in de klas: wat werkt?Den Haag: Kennisrotonde/NRO2019
Bredeweg, B.Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs: leren met interactieve kennisrepresentaties. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam2019
Onderzoekswerkplaats diversiteit WOAZorg primair #5 2019.2019
Drie jaar werkplaats diversiteit.Amsterdam: WOA, NRO, PO-raad.2019
Schenke, W., Weijers, D., Bollen, I. & Elshof, D.Huisacademies in kaart.Rapport 1023. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Abacioglu, C.S., Zee, M., Fadie, H., Soeterik, I., Fisher, A.H., & Volman, M.Practice what you preach: The moderating role of teacher attitudes on the relationship between prejudice reduction and student engagement.Teaching and Teacher Education, 86.2019
Sincer, I., Severiens, S.E., & Volman, M.L.L.Teaching diversity in citizenship education: Context-related teacher understandings and practices.Teaching and Teacher Education : an International Journal of Research and Studies, 78 , 183-192.2019
Schenke, W., Schaik, P.W. van, Heemskerk, I.M.C.C. & Boogaard, M.Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk. Kansrijke aanpakken voor docentgroepen.Rapport 1020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Joosse, B.‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’Didactief, januari/februari 2019.2019
Herman van de Werfhorst en Erna van Hest (redactie)Gelijke kansen in de stad.Amsterdam: Amsterdam University Press. 2019
Blok, M.Baat bij goed oudercontactDidactief, juni, 2019.2019
Emmelot, Y.W., Schenke, W. & Bollen, I.Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen.Rapport 1018. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Standaert, J., Blikslager, D., & Soeterik, I.Leerlingen onder elkaar.Didactief, oktober, 44-45.2019
Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, M., Weijers, D.Sleutelmomenten jonge kind. Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen? Drie deelonderzoeken gebundeld. Rapport 1029. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Bollen, I. & Boogaard, M.Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen groep 8 in Diemen.Rapport 1032. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Karssen, M., Weijers, D., Veen, I van derRelatie tussen kwaliteit in de kleuterklassen en de schoolloopbaan van leerlingen. Rapport 1015. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 2019
Binsbergen, M.H. van, Pronk, S., Schooten, E. van, Heurter, A. & Verbeek, F.Niet thuis geven; schooluitval vanuit het perspectief van van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters.Rapport 1030. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Heurter, A., Veen, I. van der & Bollen, I.Kwaliteit in de peuter- en kleutergroepen en ontwikkeling van kinderen. De peuterschool in Amsterdam.Rapport 1003. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, I. van der, & Karssen, M.Kansen op en effecten van kleuterbouwverlenging.Rapport 1016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Ledoux, G., Emmelot, Y., Gevers, M.Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt.Rapport 1021. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., Veen, I. van derHet pre-COOL cohort tot en met groep 5. Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit in de voor- en vroegschoolse periode.Rapport 1031. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
Veen, A., & Weijers, D.Gemengde groepen in integrale kindcentra.Rapport 1022. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2019
KennisrotondeWelke fasen en werkvormen van het DirecteInstructiemodel zijn toepasbaar en effectief bij afstandsonderwijs?(KR. 932) Den Haag: Kennisrotonde2019
Jongstra, W., Spoelstra, T., Aantjes, R., Pauw, I., Muynck, A. deOnderzoeksverslag ‘Een verkenning naar de rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs’.Radiant Lerarenopleidingen2019
Jennissen, R., Engbersen,G., Bokhorst, M., & Bovens, M.De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.Den Haag: WRR.2018
Sicco de KnechtGelijke kansen in diverse klassen; Over de filosofie van de Transformatieve School. Een profiel van een Rotterdamse stadssocioloog door Sicco de Knecht2018
PO-raad, NRO & Werkplaatsen Onderwijs POSamen onderzoeken werkt.2018
KNAWTalen voor Nederland.Amsterdam: KNAW.2018
Zorgbreed; Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. Themanummer: waarderen van diversiteit.Zorgbreed; Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. Jun-aug 2018.2018
Cohen, L., Emmelot, Y., Ahamiane, S.Succesvolle basisscholen aan het woord. 7 pijlers voor betere kansen op basis van onderzoeksliteratuur & voorbeelden uit Amsterdam.Rapport 18-4. Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam & Kohnstamm Instituut.2018
Themanummer over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de basisschool.Zorg Primair. Vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, # 5-2018.2018
Bergh, L. van denWaarderen van Diversiteit in het Onderwijs2018
Exalto, R., Klein, T., Lockhorst, D., Sipkens, D., & Geus, W. deWerkplaatsen onderwijsonderzoek primair onderwijs. Tussenrapportage onderzoek jaar 2.Utrecht: Oberon.2018
Verboon, A.W.Cross-Professionele Samenwerking rondom Diversiteit in het Onderwijs. Visievorming rondom diversiteit en het lesgeven in een diverse context.Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA.2018
Schenke, W., Elshof, D., & Heemskerk, I.M.C.C.Regionale samenwerking rondom opleidingsscholen. Een verkenning naar kern-schil constructies.Rapport 989. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Rijk, Y. van, Mey, L. de, Haan, D. de, Oers, B. van, & Volman, M.Reading for meaning: the effects of Developmental Education on reading achievements of primary school students from low SES and ethnic minority families.School Effectiveness and School Improvement, 29(2), 285-307.2018
W. Schenke, & Meijer, J.Datagebruik in het onderwijs. Problematiek uiteengezet.Rapport 1011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Boogaard, M., Glaudé, M., Schenke, W., Weijers, D. & Snoek, M.Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs.Rapport 996. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Schaik, P. van, Volman, M., Admiraal, W., & Schenke, W.Barriers and conditions for teachers’ utilisation of academic knowledge.International journal of Educational Research, 90, 50-63.2018
Standaert, J.Diversiteit vanuit het perspectief van de leerling. Onderzoek naar hoe leerlingen van de Sint Janschool naar onderlinge verschillen kijken en zich in kunnen leven in een ander.Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA/HvA.2018
Breetvelt, I.S., Meijer, J., & Binsbergen, M.H. vanShort report literatuurverkenning Self-Efficacy & Resilience.Rapport 988. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Snoek, M.Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan.Huizen: Uitgeverij Pica.2018
Sligte, H., Admiraal, W., Schenke, W., Emmelot, Y., & de Jong, L.De school als PLG.Rapport 991. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W.Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2016-2017.Rapport 987. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2018
Baan, J., Gaikhorst, L., & Volman, M.L.L.The involvement of academically educated Dutch teachers in inquiry-based working.Professional Development in Education.2018
Baan, J., Volman, M, & Gaikhorst, L.Geef academische leerkracht de ruimte.Didactief, oktober, 46-47.2018
Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., Lugthart, E., Verkade, A.T., & Veen, K. vanFeatures of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory.Groningen: Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.2017
Sligte, H.W, Schenke, W.Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren.Rapport 972. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Linde, A. van der, Oostdam, R., Snoek, M.Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie.Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(2) 2017.2017
Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B.,& Volman, M.The challenges of beginning teachers in urban primary schools.European Journal of TeacherEducation, 40(1), 46-61.2017
Schenke, W., Geijsel, F., van Driel, J., & Volman, M.Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education.Professional Development in Education, 43 (5), 860-880.2017
Heyma, A., Berg, E. van den, Snoek, M., Knezic, D., Sligte, H. & Emmelot, Y.Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving.Rapport 17-7. Amsterdam: SEO.2017
Uiterwijk-Luijk, L.Inquiry-based leading and learning in primary education. Inquiry-based working by school boards, school leaders and teachers and students’ inquiry habit of mind (Proefschrift).Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.2017
Boogaard, M., Schenke, W., Schaik, P. van, & Felix, C.Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten. Een verkenning.Rapport 978. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Doornenbal, J., Fukkink, R., Yperen, T. van, Spoelstra, J., & Verseveld, M. vanInclusie door interprofessionele samenwerking - Resultaten van de proeftuinen van PACT.Amsterdam: Het Kinderopvangfonds.2017
Gaikhorst, Beishuizen, J., Zijlstra, B., & Volman, M.The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers.Cambridge Journal of Education, 47(1), 135-154.2017
Karssen, M.Etnische diversiteit van de school niet van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingenBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Michels, W.P.Een analyse van de sociale netwerken en de waarde die wordt gecreëerd in de sociale interacties tussen actoren in de Werkplaats ‘Diversiteit’.Masterscriptie. Amsterdam: UvA.2017
Buisman, M., Van Loon, L., Boogaard, M. & E. van SchootenStimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education.Rapport 17-6. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., & Volman, M.L.L.Boundary Crossing in R&D Projects in Schools: Learning through Cross-Professional Collaboration.Teachers College Record, 119, 1-42.2017
Karssen, M.Bi-etnische leerlingen verschillen ook onderling sterkBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Karssen, M.Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen in schoolprestaties, welbevinden en burgeschapscompetentiesBi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.2017
Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W.Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2015-2016.Rapport 976. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2017
Kruger, M.L., & Andersen, I.De lerende schoolleider. Effecten van professionalisering.Den Haag/Utrecht: NRO en VO-raad.2017
Janssens, M.Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk.Den Haag: ZonMw.2016
Schenke, W., van Driel, J.H., Geijsel, F.P., Sligte, H.W., & Volman, M.L.Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education.Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(5), 553-569.2016
Snoek, M., Bekebrede, J., Hanna, F., Creton, T., Edzes, H.Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling.Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 29-42.2016
Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J., Ledoux, G.Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen.Rapport 967. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2016
Banks, J.A.Cultural diversity and education: foundations, curriculum and teaching (6th ed.)New York, NY: Routlegde.2016
VO-academieSamen leren in netwerken. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders.Utrecht: VO-academie.2015
Ledoux, G., e.a.Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld?Rapport 15-3. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.2015
Severiens, S.Professionele capaciteit in de superdiverse school. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.Amsterdam: Vossiuspers UvA.2014
Severiens, S, Wolff, R & van Herpen, S. Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. European Journal of Teacher Education, 37 (3), 295-311.2014
Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G.Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten.Rapport 923. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2014
Gaikhorst, L., Volman, M.L.L., Korstjens, I., & Beishuizen, J.J.Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers.Teaching and Teacher Education, 42, 23-33.2014
Gaikhorst, L., Beishuizen, J.J., Zijlstra, B.J.H., & Volman, M.L.L.Contribution of a professional development programme to the quality and retention of teachers in an urban environment.European Journal of Teacher Education, 38(1), 41-57.2014
Pater, C.J. & Driel, J. van m.m.v. Geijsel, F., Volman, M. & Schenke, W.Professionele leraren. Opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad.Utrecht: VO-raad.2014
Ledoux, G. & Elshof, D.Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas? Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd.Rapport 14-2. Utrecht: FORUM.2013
Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D.Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten. Verkenning van lokaal beleid anno 2013.Rapport 13-4. Utrecht: FORUM.2013
Heemskerk, I., Eck, E. van, Kuiper, E., & Volman, M.Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs.Rapport 878. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2012
Schenke, W., Volman, M.L.L., Driel, J.V., Geijsel, F.P., & Sligte, H.W.Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel-en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs.Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363.2012
Ledoux, G., Derriks, M., Heurter A. en C. PaterDe verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van NCDO, periode 2006-2010.Rapport 865. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2011
Lockhorst, D., Berg, I. van den & Boogaard, M. (Red)‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?' Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten.Durven-Delen-Doen. Utrecht: VO-Raad.2011
Kessels, C.The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional development.Proefschrift. Leiden: Universiteit van Leiden.2010
Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Heemskerk, I.M.C.C.Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Praktijk en beleid in binnen- en buitenland.Rapport 847. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.2010
Veen, K. van, Zwart, R. C., Meirink, J. A., & Verloop, N.Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren.Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.2010
Schenke, W. & Galjaard, S.Leraaronderzoekers en onderzoekende leraren. Hoe onderzoek naar innovatie bijdraagt aan de professionaliteit van leraren. Deventer: Kluwer Navigator Onderwijs.2010
Vertovec, S.Super-diversity and its implications.Ethnic and racial studies 30 (6), pp. 1024-10542007
Leeman, Y.Teaching in ethnically diverse schools: teachers’ professionalism. European Journal of teacher Education, 29 (3), 341-356.2006
PO-raad, NRO & Werkplaatsen Onderwijs POLoopbaanontwikkeling leraren binnen de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO.
Zuiker, I., Schot, W., Oomen, C., Jong, A. de, Lockhorst, D., Klein, T.Succesvolle werkplaatsen: wat is er nodig voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten?Utrecht: Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht/Oberon.