WOA
Professionalisering

Kenmerkend voor een werkplaats is dat leraren en onderzoekers samen werken aan onderzoeksvraagstukken die op de werkvloer spelen. Zo ontstaan leergemeenschappen die een bijdrage kunnen leveren aan onderbouwde onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. Vraag is hoe die leergemeenschappen het beste vorm kunnen krijgen en wat voorwaarden zijn om de verdere ontwikkeling van onderwijsprofessionals en scholen te bevorderen. Professionele leergemeenschappen, schoolontwikkeling en het leren van leraren vormen een tweede onderzoeksthema in onze werkplaats.