Meteen naar de inhoud
Home | Professionalisering van lerarenopleiders

Professionalisering van lerarenopleiders

Iedereen kan lerarenopleider worden, er bestaat geen gerichte beroepsopleiding voor. Professionalisering is formeel niet verplicht, maar krijgt steeds meer gewicht. Promovenda Cui Ping vergeleek de professionalseringsaanpak in Nederland met die in China.

Meer…