WOA
Amsterdamse beurzen leveren impuls aan onderwijskwaliteit in po en v(s)o

Drie jaar leraren- en scholenbeurzen zorgden voor ontwikkeling en vernieuwing op veel scholen. Keuzevrijheid draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van veel Amsterdamse leraren. Dit blijkt uit een eindevaluatie en drie tussentijdse evaluaties.

Emmelot, Y.W., Schenke, W. & Bollen, I. (2019). Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen. Rapport 1018. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Toepassing en verspreiding van kennis uit masteropleiding in voortgezet onderwijs varieert per master

Leraren die een postinitiële masteropleiding volgen of hebben gevolgd passen de recent opgedane kennis en inzichten vooral toe tijdens de les, terwijl verspreiding van kennis vooral in informele gesprekken met directe collega’s geschiedt. Uit onderzoek blijkt dat kennisbenutting en –verspreiding verschilt per type masteropleiding.

Sligte, H.W, Schenke, W. (2017). Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren. Rapport 972. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen dragen bij aan professionalisering en verbetering van het onderwijs

De keuzevrijheid voor invulling van de beurzen én de afstemming tussen collega’s en leidinggevenden bij het aanvragen ervan blijken gunstig. Hierdoor wordt de professionalisering door leraren bevorderd en kunnen scholen hun ontwikkelingen afgestemd op hun eigen beleid voortzetten. Dit blijkt uit de tweede tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W. (2018). Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2016-2017. Rapport 987. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek wijdt een themanummer aan Lerende leraren

Aanleiding voor een themanummer over Lerende leraren vormde onderzoek naar effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving. Het eerste artikel is dan ook aan dit onderzoek gewijd. In de overige artikelen komen uitdagende vragen en onderwerpen aan de orde, zoals ‘Moet de leraar een orthopedagoog worden?’, het leren van leraren in een professionele leergemeenschap, en ‘Wat valt er te leren van samenwerking tussen onderzoekers en docenten?’

Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen: keuzevrijheid belangrijke meerwaarde

De Amsterdamse beurzen voor leraren en schoolleiders in po en vo hebben een duidelijke meerwaarde. Ze bieden, door de mogelijkheid van persoonlijke groei en de ervaren autonomie daarbij, een extra impuls tot professionalisering en geven scholen door de keuzevrijheid en de financiële middelen de ondersteuning om hun eigen ontwikkeling of beleid in gang of verder voort te zetten. Dit bleek uit een tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W. (2017). Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2015-2016. Rapport 976. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..

Positieve effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Masteropleidingen voor leraren hebben invloed op hun competenties, op de bijdrage die ze leveren aan het leren van leerlingen, op de aantrekkelijkheid van hun beroep en op de uitdaging die ze daarin ervaren en op de schoolcultuur en –organisatie. Effecten hangen af van het type masteropleiding dat is gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, waarin ook het Kohnstamm instituut participeerde.

Heyma, A., Berg, E. van den, Snoek, M., Knezic, D., Sligte, H. & Emmelot, Y. (2017). Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving. Rapport 17-7. Amsterdam: SEO.
Meer..