WOA

Kessels, C. (2010). The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional development. Proefschrift. Leiden: Universiteit van Leiden.

Lockhorst, D., Berg, I. van den & Boogaard, M. (Red) (2011). ‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?' Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten. Durven-Delen-Doen. Utrecht: VO-Raad.

Lockhorst, D., De Jong, A., & Schenke, W. (2017). Kruger, M.L., & Andersen, I. (2017). De lerende schoolleider. Effecten van professionalisering. Den Haag/Utrecht: NRO en VO-raad.

Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., Lugthart, E., Verkade, A.T., & Veen, K. van (2017). Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Groningen: Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.

Pater, C.J. & Driel, J. van m.m.v. Geijsel, F., Volman, M. & Schenke, W. (2014). Professionele leraren. Opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad

PO-raad, NRO & Werkplaatsen Onderwijs PO (z.j.). Loopbaanontwikkeling leraren binnen de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO.

Schenke, W. & Galjaard, S. (2010). Leraaronderzoekers en onderzoekende leraren. Hoe onderzoek naar innovatie bijdraagt aan de professionaliteit van leraren. Deventer: Kluwer Navigator Onderwijs.

Schenke, W., Volman, M. L. L. , Driel, J. H. van., Geijsel F. P. & Sligte, H.W. (2012). Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89 (6), 350-363.

Veen, K. van, Zwart, R. C., Meirink, J. A., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.

VO-academie (2015). Samen leren in netwerken. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. Utrecht: VO-academie.