WOA
Creatief en kritisch denken kun je leren

In het kader van een internationaal project onder leiding van de OECD, hebben docenten in het po en vo geëxperimenteerd met het bevorderen van creativiteit en kritisch denken. In het project gaat het niet alleen om het ontwikkelen van een aanpak om die vaardigheid te ontwikkelen, maar ook om het monitoren van de ontwikkeling ervan. Daartoe is een praktische toolkit met lessen en formatieve toetsen ontwikkeld.
Meer..

Valide scan om uw school als professionele leergemeenschap te onderzoeken

Het Kohnstamm Instituut heeft een valide scan ontworpen die vragen bevat over elementen en condities van een professionele leergemeenschap (PLG). De scan ‘School als Professionele Leergemeenschap’ is bedoeld voor vo-scholen om de huidige en de wenselijke situatie van hun school als PLG in kaart te brengen. De online scan is beschikbaar voor vo-scholen, die bezig zijn met PLG-ontwikkeling. De resultaten van de scan dragen bij aan de dialoog over de verdere ontwikkeling van hun school als PLG.
Meer..

Twee toetsingskaders lesobservatie-instrumenten primair onderwijs voor schoolbesturen en scholen, resp ontwikkelaars

Veel schoolbesturen hebben de ervaring dat het systematisch inzetten van een lesobservatie-instrument leidt tot verbetering van het didactisch handelen van leraren. Dat geldt niet alleen bij beginnende leraren, maar ook bij meer ervaren leerkrachten. Lesobservaties en het bespreken ervan werken als een zinvolle spiegel. Met het ‘Toetsingskader lesobservatieinstrumenten primair onderwijs’ stimuleert de PO-Raad de kwaliteit van de lesobservatieinstrumenten en het gebruik ervan.
Meer..

De Doorbraakmethode ook toepasbaar voor onderwijsverbetering

Het project Doorbraak in de Techniek (D!T) heeft een aanzet gegeven tot een inhoudelijke en methodische vernieuwing van het onderwijs in de deelnemende onderwijsinstellingen. In die methode werken onderwijsteams aan het ontwikkelen, invoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van onderwijsvernieuwingen. De methodiek ondersteunt bij het ‘leren van jezelf’, ‘leren van elkaar en ‘leren van experts’.