Meteen naar de inhoud
Home | Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond

Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond

In de Profijtklas krijgen leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs van wie kan worden verwacht dat ze met meer leertijd een hoger prestatieniveau kunnen bereiken extra naschoolse lessen om hun prestatieniveau te verhogen. Directies en leerkrachten zijn positief en geven aan dat leerlingen, ouders en leerkrachten heel enthousiast zijn over de Profijtklas. Naar hun mening zit het succes van de Profijtklas voornamelijk in de extra individuele aandacht voor de leerlingen in een kleinere groep, het gebruik van uitdagend lesmateriaal en de motivatie en inzet van de leerlingen zelf.

Ledoux, G. & Elshof, D. (2013). Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas? Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd. Rapport 14-2. Utrecht: FORUM.

Meer..