Home | Organisatie

Organisatie

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. De onderzoeken worden op de scholen uitgevoerd door (bovenschoolse) leerteams, die bestaan uit een leerteamcoördinator, leerkrachten, studenten en onderzoekers.
Het eerste thema van de WOA is ‘Diversiteit’, zowel etnisch-culturele, als sociale en cognitieve diversiteit. Daarnaast is er in het schooljaar 2019-2020 een nieuw onderzoeksproject gestart over het thema ‘Gelijke onderwijskansen’.
De WOA ontwikkelt door middel van onderzoek praktijkrelevante kennis, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Op alle samenwerkingsniveaus (regie, uitvoering en kennisdeling) is er sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen de partners en alle partners en hun belangen zijn op elk niveau vertegenwoordigd. Uitgangspunt daarbij is dat dialoog en eigenaarschap leiden tot betekenisvol praktijkonderzoek en tot betrokkenheid van deelnemers van de werkplaats.

Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen. Zo zijn bij het onderzoeksproject ‘Gelijke onderwijskansen’ de Almeerse Scholengroep (ASG) en Zaan Primair aangesloten.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd. Dat bestaat uit de opleidingsscholen AcOA en ESPRIT , het ROC van Amsterdam, de UvA en de HvA.