Meteen naar de inhoud
Home | Organisatie

Organisatie

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. De onderzoeken worden op de scholen uitgevoerd door (bovenschoolse) leerteams, die bestaan uit een leerteamcoördinator, leerkrachten, studenten en onderzoekers. Centrale thema’s zijn diversiteit en onderwijskansen.

De WOA ontwikkelt door middel van onderzoek praktijkrelevante kennis, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Op alle samenwerkingsniveaus (regie, uitvoering en kennisdeling) is er sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen de partners en alle partners en hun belangen zijn op elk niveau vertegenwoordigd. Uitgangspunt daarbij is dat dialoog en eigenaarschap leiden tot betekenisvol praktijkonderzoek en tot betrokkenheid van deelnemers van de werkplaats.

Onderzoeksprojecten Subsidiegever Looptijd Status
Subsidie pilot werkplaatsen
NRO
sept 2016 - sept 2019
Afgerond oktober 2019
Gebruik maken van de verborgen buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming
NRO
sept 2018 - mrt 2020
Afgerond maart 2020
Diversiteit in de klas leren benutten
NRO
dec 2018 - sept 2021
Loopt, afronding september 2021
Werkplaats Gelijke onderwijskansen
NRO
sept 2019 - sept 2023
Loopt, afronding september 2023
Finding and using students’ funds of knowledge in order to improve educational equality
Stichting Porticus
sept 2021 - mrt 2023
Loopt, afronding maart 2023
Distance teaching in primary schools and student wellbeing
AMCiS
juni - sept 2020
Afgerond september 2020

Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Zonova, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen. Zo zijn bij het onderzoeksproject ‘Gelijke onderwijskansen’ de Almeerse Scholengroep (ASG) en Zaan Primair aangesloten.

Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd. Dat bestaat uit de opleidingsscholen AcOA en ESPRIT , het ROC van Amsterdam, de UvA en de HvA.