WOA

foto Onze thema's

Het eerste onderzoeksthema dat we binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek hebben opgepakt is het thema Diversiteit in en om de klas. Het begrip ´diversiteit´ verwijst daarbij zowel naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkeling als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien: etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, gender en religie, thuissituatie en gezinssamenstelling. De komende jaren zal het onderzoek binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam verder worden uitgebreid met andere inhoudelijke thema’s die raken aan het onderwijs binnen een grootstedelijke context.

Kenmerkend voor een werkplaats is dat leraren en onderzoekers samen werken aan onderzoeksvraagstukken die op de werkvloer spelen. Zo ontstaan leergemeenschappen die bijdragen aan onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. Hoe die leergemeenschappen vorm krijgen en zich ontwikkelen, en het leren van professionals is een tweede onderzoeksthema in onze werkplaats.

Een derde onderzoeksthema vormt het functioneren van de werkplaats zelf: onderzocht wordt of werkplaatsen een goede manier zijn om te komen tot van een structurele samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.