Meteen naar de inhoud

Op de afsluitende bijeenkomst van de driejarige pilot werden drie producten gepresenteerd en besproken, een visiedocument, een uitgewerkt theoretisch kader en een canon. Ook werd de publicatie Drie jaar Werkplaats diversiteit gelanceerd. 

In het visiedocument maken wij de rol concreet die we voor ons onderwijs beogen. Deze visie komt voort uit gezamenlijk onderzoek en reflectie op de vraag: Diversiteit wanneer handel je hoe, waartoe?
Meer…

Het doel van dit theoretisch kader is drieledig. Ten eerste beoogt deze tekst de bewustwording van de lezer te stimuleren door het bevragen van de persoonlijke perspectieven op diversiteit. Ten tweede is dit stuk bedoeld als boundary object om de dialoog over diversiteit op verschillende plekken in het onderwijs aan te gaan. Ten derde fungeert dit gezamenlijk geconstrueerde theoretisch kader diversiteit als uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van praktijken en onderzoek in en rond de Werkplaats en breder in het Amsterdamse onderwijsveld.
Meer…

De canon is ontwikkeld om in eenduidige terminologie te kunnen spreken over diversiteitsvraagstukken en de populatie op onze scholen. Op basis van het gezamenlijk gevormde theoretisch kader en de visie op diversiteit hebben we de begrippen gedefinieerd zoals we die in onze onderwijs- en onderzoekspraktijk willen hanteren.
Meer…

Andere producten

Bachelorscriptie
Julia Baris: Basisschoolleerkrachten over multicultureel onderwijs

Drie praktijkillustraties, 2017-nu
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (2018). Samen onderzoeken werkt! Werkplaatsen onderwijsonderzoek; brug tussen onderzoek en praktijk. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Special Werkplaats Diversiteit in Zorg Primair, nr 5,augustus 2019

Gaikhorst, L., de Ruig, N., Kroon, S., Schaveling, J., Soeterik, I., Edzes, H., Fleurke, M., & Volman, M. (2019). De bijdrage van de “Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam” aan de professionalisering van leerkrachten t.a.v. diversiteit en praktijkonderzoek. Amsterdam: Research Institute of Child Development and Education / WOA, UvA

Praktijkillustratie: Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

Praktijkillustratie: Een Werkplaatsleerteam in de praktijk

Verder worden tweemaandelijks nieuwsbrieven verspreid met actuele informatie voor de betrokkenen bij de werkplaats.