Meteen naar de inhoud

Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen.
Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door hun levenservaringen buiten school waardevolle kennis en vaardigheden hebben opgedaan die je op school kunt inzetten. Maar hoe doe je dat als leerkracht? Vanuit het themateam is een Handreiking voor leraren geschreven en een verzameling Fundskaarten samengesteld: een reeks met kant-en-klare Fundslessen (waaronder ook lessen die juist uitgaan van digitale activiteiten, zoals het maken van een Vlog of een Podcast), en ideeën voor een OuderAcademie.

Handreiking voor leraren
Fundskaarten

Podcasts


Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)
In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan in gesprek  met Jan Jaap Hubeek over hun onderzoek naar de kracht van buitenschoolse kennisbronnen. 
Te beluisteren via https://player.captivate.fm/episode/5b597a07-ad5d-486a-849e-b18faaf5ea3f
of op Spotify / Apple Podcasts

Publicaties

Erstad, O. (2012). The learning lives of digital youth—Beyond the formal and informal. Oxford Review of Education, 38(1), 25-43.

Bronkhorst, L. H., & Akkerman, S. F. (2016). At the boundary of school: Continuity and discontinuity in learning across contexts. Educational Research Review, 19, 18–35.

Hogg, L., & Volman, M. (2020). A synthesis of funds of Identity research: Purposes, tools, pedagogical approaches, and outcomes. Review of Educational Research, 90(6), 862-895.

’t Gilde, J. & Volman, M. (2020). Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Praktijkboek. Amsterdam: Research Institute Child Development and Education. Universiteit van Amsterdam/Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Volman, M., & ’t Gilde, J. (2021). The effects of using students’ funds of knowledge on educational outcomes in the social and personal domain. Learning, Culture and Social Interaction, 28.

Veerman, E. & Volman, M. (2022). Binnen- en buitenschools leren verbinden. NRO Onderwijskennis.nl.

Veerman, E., Karssen, M., Volman, M., Gaikhorst, L. (in preparation). The contribution of a funds of knowledge and identity approach to equal opportunities in primary education.