Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | Het gebruik van digitale-media-activiteiten om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zichtbaar te maken en te benutten

Het gebruik van digitale-media-activiteiten om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zichtbaar te maken en te benutten

Tijdens dit project ontwerpen basisschoolleerkrachten een aanpak waarmee zij kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. Door zo’n buitenschoolse-kennisbronnen-aanpak kan de connectie tussen school en het leven daarbuiten worden verstevigd, waardoor leerlingen zich in de lessen meer betrokken kunnen gaan voelen, en mogelijk beter gaan presteren (Volman & ’t Gilde, 2021, Veerman et al., in preparation). Omdat juist kinderen in een positie van maatschappelijke achterstand vaak een kloof tussen het leren op school en hun leven buiten school ervaren (Bronkhorst & Akkerman, 2016), kunnen buitenschoolse-kennisbronnen-aanpakken kansengelijkheid bevorderen.