Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | Gelijke onderwijskansen | Producten

Producten

Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen.
Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door hun levenservaringen buiten school waardevolle kennis en vaardigheden hebben opgedaan die je op school kunt inzetten. Maar hoe doe je dat als leerkracht? Vanuit het themateam is een Handreiking voor leraren geschreven en een verzameling Fundskaarten samengesteld: een reeks met kant-en-klare Fundslessen (waaronder ook lessen die juist uitgaan van digitale activiteiten, zoals het maken van een Vlog of een Podcast), en ideeën voor een OuderAcademie. 

Handreiking voor leraren
Fundskaarten

Kans in Taal: de KiT. De Nederlandse woordenschat vergroten via de thuistaal.
In de diverse samenleving van nu spreken veel leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Die leerlingen, maar ook de leerlingen uit een taalarme omgeving moeten op school kennis opdoen via een taal die ze nog aan het leren zijn. Daardoor kost het hen meer moeite om ‘conceptbegrip’ op te doen in de Nederlandse schooltaal. Bij het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal helpt een aanpak waarbij je voortbouwt op wat de leerlingen al wel weten vanuit hun thuistaal: ‘translanguaging.’ Op basis van theoretische inzichten hebben verschillende schoolteams, samen met onderzoekers, een meertalige aanpak ontwikkeld, waarin ook ouders een actieve rol krijgen: Kans in Taal, compleet met voorbeeldmaterialen en een toolkit. 

Kans in Taal

Lezing van Haytske Zijlstra en Joana Duarte – Taal is Kansrijk: het benutten van meertaligheid in het onderwijs
Het eerste deel van de lezing gaat in op taalrijk onderwijs, het tweede deel specifiek op de interventie KiT die binnen de WOA is ontwikkeld.

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen. Handreiking voor leraren.
De verwachtingen die leraren hebben van hun leerlingen zijn van invloed op de leerprestaties. Zijn die verwachtingen hoog, dan gaan leerlingen zich hiernaar gedragen en gaan ze beter presteren. Het is daarom belangrijk dat je als leraar hoge verwachtingen hebt van je leerlingen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe geef je onderwijs vanuit hoge verwachtingen? En wat zijn de essentiële randvoorwaarden voor succes? In de Werkplaats Gelijke Onderwijskansen (WOA) hebben leerkrachten uit het basisonderwijs en onderzoekers samen, op basis van theorie over wat werkt en effectief is, gezamenlijk een hoge-verwachtingen-aanpak ontwikkeld. De handreiking biedt achtergrondkennis én een stappenplan. 

Handreiking voor leraren

Kennisclips

De (meer)talige aanpak “Kans in Taal (KiT)”
Door: Dieneke Blikslager, Basisschool St. Jan, Amsterdam

Deel I: Waarom met deze aanpak werken?
Deel II: De opbrengsten van de aanpak voor leerlingen
Deel III: De opbrengsten van de aanpak voor ouders

In deze podcast gaat Tjip de Jong in gesprek met Lisa Gaikhorst, over de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) en specifiek over het project ‘Gelijke onderwijskansen’.
Het is een bijzonder samenwerkingsinitiatief van basisscholen in Amsterdam, Zaandam en Almere samen met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut. Het doel is om in co-creatie interventies te ontwikkelen die in basisscholen een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 

Meer…