Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | Gebruikmaken van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen om kansengelijkheid te stimuleren

Gebruikmaken van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen om kansengelijkheid te stimuleren

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over Funds of knowledge beschrijft hoe scholen gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen (hun buitenschoolse kennis(bronnen)) om betrokkenheid bij school en leren te bevorderen.

In dit project werken basisschoolleerkrachten en onderzoekers samen aan een onderzoek dat tot doel heeft:

  1. goede voorbeelden te verzamelen van concrete digitale werkvormen en lesactiviteiten waarmee leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;
  2. inzicht te verkrijgen in de opbrengsten van deze aanpak(ken) in relatie tot kansengelijkheid (waarbij o.a. gekeken wordt naar de effecten op het zelfvertrouwen, welbevinden, motivatie, en burgerschapscompetenties van leerlingen)
  3. inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze opbrengsten kunnen verklaren.

Zie ook: https://woa.kohnstamminstituut.nl/onze-projecten/gebruik-maken-van-verborgen-kennisbronnen/