Clips

Kennisclip van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam over funds of knowledge
Kennisclip funds of knowledge in de praktijk

Publicaties

Artikel Didactief
’t Gilde J. & Volman M. (2019). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker. Didactief 9 (november), 32-33.

Hoofdstuk in het boek ‘werk maken van gelijke kansen’
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zijn en wat je er mee in de klas kunt doen.

Referentie: van den Bergh, L., Denessen E., Volman M. (2020). Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Ontdek de wereld van je kinderen. Didactief Onderzoek, 92-95.

Artikel Zone
Volman, M. (2012). Gebruikmaken van verborgen kennis van leerlingen. Zone, 11(4), 6-9.

Wetenschappelijke presentaties
We hebben in september 2019 ons onderzoek op de European Conference of Educational Research (ECER) in Hamburg gepresenteerd.

We hebben een poster gepresenteerd op de ORD conferentie in Heerlen in juni 2019 (zie bijlage)

Praktijkgerichte presentaties
We hebben ons onderzoek gepresenteerd op het NRO congres en de ResearchED conferentie. De presentatie hebben we gemaakt en gegeven in samenwerking met Louise Verhoef, een leerkracht die deel heeft genomen aan ons project.

NRO congres
ResearchED conferentie

Op de planning:
Een praktijkboek
Voor de zomer zal ons praktijkboek af zijn. Dit boek is bedoeld voor iedereen die in het po aan de slag wil gaan met het gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Het is gebaseerd op de vele voorbeelden uit de praktijk van ons onderzoek, gekoppeld aan de theorie en onze resultaten. Dit boek zal digitaal toegankelijk worden voor iedereen.

Internationale conferenties
In april 2020 zullen we de resultaten van ons onderzoek presenteren op de AERA conferentie in San Francisco tijdens het daar georganiseerde VOR-symposium.

In augustus 2020 zullen we de resultaten van ons onderzoek presenteren op de ISCAR-conferentie in Natal (Brazilië).

Wetenschappelijke artikelen
Op dit moment werken we aan twee wetenschappelijke, internationale artikelen. Het eerste artikel is gebaseerd op de kwalitatieve data van ons onderzoek. Dit artikel beantwoordt de vraag: “Hoe vinden en gebruiken leerkrachten in basisscholen met een diverse studenten populatie buitenschoolse kennisbronnen in hun lessen?”.

Het tweede artikel is gebaseerd op de kwalitatieve en kwantitatieve data en kijkt naar de effecten van het gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen op de leerlingen en de leerkrachten. Het beschrijft de resultaten van onze interviews en vragenlijsten.