Meteen naar de inhoud

De werkplaats is gestart met een pilot rondom het thema ‘Diversiteit’. Het begrip ´diversiteit´ verwijst daarbij zowel naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkeling als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien: etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, gender en religie, thuissituatie en gezinssamenstelling. Diversiteit is ook de focus van de projecten ‘Gebruik maken van verborgen kennisbronnen’ en ‘Diversiteit in de klas leren benutten’.
In het schooljaar 2019-2020 is een nieuw onderzoeksproject gestart rondom ‘Gelijke onderwijskansen’. 

Het gebruik van digitale-media-activiteiten om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen zichtbaar te maken en te benutten

Gebruikmaken van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen om kansengelijkheid te stimuleren

Multiquity – Onderwijsgelijkheid bevorderen met een meertalige aanpak

Samenwerking in het opleiden van leraren

Gelijke onderwijskansen

Diversiteit in de klas leren benutten

Gebruik maken van verborgen kennisbronnen

Pilot werkplaats Diversiteit