De werkplaats is gestart met een pilot rondom het thema ‘Diversiteit’. Het begrip ´diversiteit´ verwijst daarbij zowel naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkeling als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien: etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, gender en religie, thuissituatie en gezinssamenstelling. Diversiteit is ook de focus van de projecten ‘Gebruik maken van verborgen kennisbronnen’ en ‘Diversiteit in de klas leren benutten’.
In het schooljaar 2019-2020 is een nieuw onderzoeksproject gestart rondom ‘Gelijke onderwijskansen’.

Pilot werkplaats Diversiteit

 Gebruik maken van verborgen kennisbronnen

 Diversiteit in de klas leren benutten

Gelijke onderwijskansen