Meteen naar de inhoud
Home | Ontwikkelingsgericht leesonderwijs ook voor achterstandsleerlingen een effectieve aanpak

Ontwikkelingsgericht leesonderwijs ook voor achterstandsleerlingen een effectieve aanpak

Verondersteld wordt dat achterstandsleerlingen meer baat hebben bij traditioneel onderwijs met een vast curriculum, directe instructie en veel herhaling dan bij vernieuwende didactieken die sterker gericht zijn op ondersteuning van autonomie-ontwikkeling. Beide aanpakken bleken bij leesonderwijs in groep 5 en 6 even effectief voor leerlingen uit gezinnen met een lage SES en voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen bleek de ontwikkelingsgerichte aanpak zelfs effectiever; ze ontwikkelen meer kennis van leesstrategieën.

Ontwikkelingsgericht leesonderwijs ook een effectieve aanpak voor achterstandsleerlingen

Verondersteld wordt dat achterstandsleerlingen meer baat hebben bij traditioneel onderwijs met een vast curriculum, directe instructie en veel herhaling. Met dit programmatische onderwijs wordt –ook omdat het beter aansluit bij de opvoedingsstijl van laagopgeleide ouders en ouders uit etnische minderheidsgroepen- beter tegemoet gekomen aan hun leerbehoeften dan met vernieuwende didactieken die sterker gericht zijn op ondersteuning van autonomie-ontwikkeling.

In dit onderzoek is nagegaan wat de effecten zijn van zo’n vernieuwende aanpak, ontwikkelingsgericht leesonderwijs met een focus op betekenis van de leesstof, op de leesontwikkeling van achterstandsleerlingen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Er wordt gekeken naar effecten op de leesvaardigheid, kennis van leesstrategieën en leesmotivatie van leerlingen van etnische minderheden en laagopgeleide ouders. De effecten worden vergeleken met die van meer traditioneel, programmatisch leesonderwijs.

De verwachting dat een ontwikkelingsgerichte aanpak minder geschikt zou zijn voor achterstandsleerlingen werd niet bevestigd. Beide aanpakken bleken even effectief voor leerlingen uit gezinnen met een lage SES en bij leerlingen uit etnische minderheidsgroepen bleek de ontwikkelingsgerichte aanpak zelfs effectiever; ze ontwikkelende een betere kennis van leesstrategieën.

Verwacht was ook dat de ontwikkelingsgericht aanpak met een nadruk op de betekenis van de teksten leerlingen –meer dan traditioneel leesonderwijs- zou motiveren om informatieve teksten te lezen; dat bleek niet het geval.

Rijk, Y. van, Mey, L. de, Haan, D. de, Oers, B. van, & Volman, M. (2018). Reading for meaning: the effects of Developmental Education on reading achievements of primary school students from low SES and ethnic minority families. School Effectiveness and School Improvement, 29(2), 285-307.
https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1433691