WOA

Het hart van de Werkplaats Amsterdam wordt gevormd door de Onderzoeksteams. De Onderzoeksteams bestaan uit leerkracht-onderzoekers die een leerteam coördineren, onderzoekscoördinatoren van de drie betrokken besturen, studenten en onderzoekers vanuit de UvA, HvA en Kohnstamm Instituut.

Onderzoeksteams richten zich op verschillende onderzoeksthema’s, waar binnen vragen vanuit scholen opgepakt worden. Deze vragen sluiten aan op de onderzoeksagenda’s van de scholen, zodat het deelnemen aan een onderzoeksteam (gedeeltelijk) past binnen bestaande structuren.

Sinds september 2016 is één onderzoeksteam actief in Werkplaats rondom het thema Diversiteit. Dit is een pilot. In de pilot geeft het onderzoeksteam gezamenlijk vorm aan praktijkonderzoek op de scholen. Naast het vormgeven van praktijkonderzoek, wordt er gezamenlijk gewerkt aan het vormgeven van een visie rondom het thema (diversiteit). Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie besproken, inspirerende presentaties aan elkaar gegeven en ervaringen gedeeld. Daarnaast worden de bijeenkomsten gebruikt om ervaringen, inzichten en uitdagingen voortkomende uit het praktijkonderzoek op de scholen te delen. Het Onderzoeksteam komt hiervoor zes keer per jaar bijeen.