Meteen naar de inhoud
Home | Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt steeds meer aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. Onderzocht is hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.
Ook zijn op basis van het onderzoek twee handleidingen vervaardigd:
Kennisnetwerken als bron voor professionalisering. Handreiking voor leraren.
Kennis van leraren laten resulteren in schoolontwikkeling. Handreiking voor schoolleiders.

Schenke, W., Schaik, P.W. van, Heemskerk, I.M.C.C. & Boogaard, M. (2019). Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk. Kansrijke aanpakken voor docentgroepen. Rapport 1020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Meer..