Meteen naar de inhoud
Home | Onderwijsraad publiceert ‘Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs’

Onderwijsraad publiceert ‘Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs’

De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in school- en beroepsloopbanen van jongens en meiden te verkleinen, maar kan dat niet alleen. Ook genderstereotiepe gedrag bij de overheid, op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving moet veranderen.

Meer…