Meteen naar de inhoud
Home | Onderwijsachterstandenbeleid nog steeds nodig

Onderwijsachterstandenbeleid nog steeds nodig

Onderwijsachterstanden van kinderen van laagopgeleide ouders en ouders van allochtone herkomst zijn een hardnekkig fenomeen in het onderwijs. Al jaren voert de overheid daarom een onderwijsachterstandenbeleid. Werkt dit beleid (nog) zoals bedoeld? En wat vraagt het van leraren basisonderwijs en leidsters in de voorschoolse voorzieningen? Dat onderzochten het Kohnstamm Instituut en het ITS voor een aantal verschillende deelonderwerpen. De uitkomsten zijn bij elkaar gezet in een handzame brochure.

Ledoux, G., e.a. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Rapport 15-3. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.

Meer..