Meteen naar de inhoud
Home | Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Hoe hangt de tevredenheid van starters over de begeleiding die zij ontvangen hadden samen met de begeleidingsstructuur en -cultuur op hun school? Op alle scholen werden ondersteuningsactiviteiten georganiseerd, zoals het bieden van begeleiding door een maatje of coach. Het is vooral de ondersteuningscultuur die bepaalt of de leraren de ondersteuningspraktijk op hun school positief waardeerden.

Alle onderzochte scholen werken aan ondersteuning van startende leraren, maar de aard en intensiteit varieert

In het onderzoek werden scholen waar leraren negatief respectievelijk positief oordeelden over de ondersteuningspraktijk met elkaar vergeleken. Zo werden waardevolle elementen van de ondersteuningscultuur en – structuur geïdentificeerd. Alle scholen begeleiden hun startende leraren. Maar op scholen waar leraren de begeleiding positief beoordeelden, werden deze activiteiten meer consistent en consciëntieus uitgevoerd dan op de andere scholen. Verder bleken verschillen niet zozeer te zitten in structurele kenmerken maar veeleer in culturele kenmerken van de scholen en de begeleiding die zij bieden.

De ondersteuningscultuur is bepalend voor de tevredenheid van beginnende leraren

De ondersteuningscultuur bepaalt in grote mate of de leraren de ondersteuningspraktijk op hun school positief waardeerden. Elementen van de ondersteuningscultuur die in het bijzonder van belang waren voor de professionele ontwikkeling van beginnende leraren, waren: (spontane) samenwerking tussen leraren, het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren door de schoolleiding en betrokken collega’s die open staan om ervaringen met beginnende leraren te delen. 

Gaikhorst, L., Volman, M.L.L., Korstjens, I., & Beishuizen, J.J. (2014). Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers. Teaching and Teacher Education, 42, 23-33.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2014.04.006

Dit artikel is geschreven in het kader van de dissertatie: Gaikhorst, L. (2014). Supporting beginning teachers in urban environments. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

De centrale doelstelling van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in hoe beginnende leraren beter toegerust kunnen worden voor het lesgeven in het basisonderwijs in een grootstedelijke omgeving. Daarmee beoogt het bij te dragen aan effectieve ondersteuningspraktijken voor beginnende leraren in grote steden, met als uiteindelijk doel een verbetering van de kwaliteit en het behoud van deze leraren voor het onderwijs.