Home | Nieuws & agenda | Nieuws

Nieuws

Oproep: Denk mee over open beleid maken bij OCW
We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema’s onderwijs, cultuur of wetenschap op…
Terugblik op de Dag van de Diversiteit
Op de Dag van de Diversiteit organiseerde het Arbeidsmarktplatform PO het derde Kenniscafé PO. Deze keer gingen we in gesprek over de kracht van een divers team en het belang…
Coaching van beginnende leraren loont
In het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Hiermee kunnen ze collega’s observeren en coachen met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument.  Meer…
Podcast: Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?
Wat heeft de Wet passend onderwijs opgeleverd? Zeven samenwerkende onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, hebben dat geëvalueerd. In deze podcastserie kun je de belangrijkste resultaten beluisteren aan de hand van…
Webinar vernieuwingsonderwijs
Waarom flopt de ene onderwijsvernieuwing en wordt de andere een groot succes? Waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil? Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins presenteert in…
Innovaties in de VVE
Het project ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ onderzoekt een vijftal vernieuwingen in de vve: in hoeverre is de vernieuwing daadwerkelijk gerealiseerd en wat is de opbrengst. In een overkoepelend eindrapport…
De 10-14 school bestaat niet
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat in 2012 het eerste 10-14-initiatief van start ging, maar nog steeds kunnen we niet spreken van een 10-14-school. Oberon maakt de balans…
Meertaligheid als bron voor betere leerprestaties
Meertaligheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, lopen een groter risico op leerachterstanden. Samen met Amsterdamse…
Extra rekenondersteuning zorgt voor betere prestaties
Een half jaar High Dosage Tutoring (HDT), een intensieve vorm van rekenles, waarbij kinderen onder schooltijd extra instructie krijgen, blijkt voldoende om de (gemiddelde) achterstanden in rekenprestaties te kunnen wegwerken…
Alternatieve routes naar het leraarschap populair
Hoewel het lerarentekort blijft stijgen, is de instroom van nieuwe studenten op de pabo de afgelopen jaren explosief gegroeid. ‘Alternatieve’ routes naar het leraarschap winnen aan populariteit: het aantal studenten…
Nieuw project in de Amsterdamse werkplaats po
Per augustus 2021 is, met subsidie van het NRO, een nieuw werkplaatsproject gestart, ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’. Onderzoekers en opleidingen voor leraren in po en vo zoeken samen…
Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart
De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Er worden 15 proeftuinen begeleid die een combinatie van onderwijs en zorg bieden om zo het maximale uit regels…
Meertaligheid in het onderwijs
In ons onderwijs laten we vaak nog kansen liggen om meertaligheid te omarmen. Het dossier ‘Meertaligheid’ van Didactief maakt zichtbaar hoe je dat kunt aanpakken.  Meer…