Meteen naar de inhoud
Home | Nieuwe vormen van samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers ontwikkeld

Nieuwe vormen van samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers ontwikkeld

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen schoolleiders, docenten en onderzoekers geïntensiveerd. Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek op scholen draagt bij aan de professionalisering van docenten, aan het onderbouwen en verantwoorden van vernieuwingen op scholen en aan een onderzoekende cultuur in scholen. Hoe deze samenwerking vormt krijgt en hoe de taken worden verdeelt, verschilt.

Vier typen van cross-professionele samenwerking te onderscheiden

In ontwikkel- en onderzoeksprojecten op vo-scholen is sprake van cross-professionele samenwerking tussen betrokkenen uit de praktijk en externe onderzoekers/adviseurs. Wat is de aard van de cross-professionele samenwerking tussen docenten, schoolleiders en onderwijsonderzoekers/adviseurs in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in termen van redenen voor samenwerking, rol- en taakverdeling, en communicatiestructuur? Bij rol- en taakverdeling is van belang wie sturing geeft aan onderzoek en ontwikkeling en welke onderzoekstaken iedere betrokkene oppakt. De communicatiestructuur hangt samen met de rol- en taakverdeling, maar ook met de grootte van het project. Op basis van de resultaten zijn vier typen samenwerking onderscheiden:

  • School-gestuurde samenwerking;
  • School- en onderzoeker-gestuurde samenwerking;
  • School- en adviseur-gestuurde samenwerking;
  • Onderzoeker-gestuurde samenwerking.


Met name het antwoord op de vraag waar de aansturing van de ontwikkel- en onderzoekstaken belegd was (een aspect van de tweede dimensie, rol- en taakverdeling) was bepalend voor de verdere vormgeving van de cross-professionele samenwerking.

Meer:
Schenke, W., Volman, M. L. L., Driel, J. V., Geijsel, F. P., & Sligte, H. W. (2012). Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel-en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363.
http://www.pedagogischestudien.nl/search?identifier=616749

Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., Sligte, H. W., & Volman, M. L. (2016). Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(5), 553-569.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13540602.2016.1158465

Deze artikelen zijn geschreven in het kader van de dissertatie: Schenke, W. (2015). Connecting Practice-Based Research and School Development. Cross-professional Collaboration in Secondary Education. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

De centrale doelstelling van dit onderzoek in kaart te brengen welke processen en resultaten zich voordoen in de context van cross-professionele samenwerking van schoolleiders, docenten, onderzoekers, adviseurs en begeleiders in ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs in termen van

  • het leren van de betrokken professionals,
  • schoolontwikkeling en
  • het bevorderen van onderzoeksmatig werken in scholen.