Meteen naar de inhoud
Home | Nieuwe coördinatoren WOA

Nieuwe coördinatoren WOA

Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van Caem (schoolleider Admiraal de Ruyterschool/ASKO) vanuit de onderwijspraktijk. Er is gekozen voor een duo-coördinatorschap om een goede balans te creëren tussen kennisinstellingen en schoolbesturen. De nieuwe coördinatoren stellen zich graag voor:

Saskia van Caem

Mijn naam is Saskia van Caem en ik ‘loop’ al een kleine dertig jaar mee in het primair onderwijs. De passie voor het onderwijs is al vroeg begonnen toen ik als twaalfjarige het plan opvatte om juf te worden. Nu enkele decennia verder en een brede onderwijsblik rijker, heb ik nog elke dag plezier in het werk dat ik doe. 

Op dit moment werk ik als schoolleider op de Admiraal de Ruyterschool. Daarnaast ben ik werkzaam als coach, heb me lang bezig gehouden met Opleiden in de School en ik ben betrokken geweest bij de start van de Werkplaats. Het voelt voor mij daarom een beetje als thuiskomen nu ik als coördinator samen met Lisa weer aan de slag ga bij de werkplaats! 

Ik zie de kracht van WOA op mijn school door het enthousiasme van de betrokken leerkrachten enerzijds en bijvoorbeeld de veranderende opvattingen over het inhoudelijke thema anderzijds.  Het waardevolle van de werkplaats is dat we constructief en gelijkwaardig samenwerken aan onderwijsonderzoek. Dit leidt tot betekenisvolle kennis die echt impact heeft op de onderwijskwaliteit. Ook geeft de werkplaats een extra impuls aan het samen onderzoekend opleiden en begeleiden van onze studenten en het professionaliseren van onze leerkrachten. 

Ik zie het als een enorme uitdaging om samen met Lisa als coördinator aan de slag te gaan. 

Lisa Gaikhorst

Met veel plezier stel ik mezelf voor! Mijn naam is Lisa Gaikhorst. Mijn carrière ben ik gestart als leerkracht in het Amsterdamse basisonderwijs. Sinds 2010 werk ik met veel plezier bij de UvA, eerst als aio, waarbij ik onderzoek deed naar de begeleiding van startende leerkrachten in een grootstedelijke omgeving, later als postdoc en nu als universitair docent bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding. Ik heb altijd een sterke bevlogenheid gevoeld om praktijkrelevant onderzoek te doen, en daarbij nauw samen te werken met de praktijk. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) biedt daarvoor een uitgelezen kans. Ik ben al sinds de start van de WOA (in 2016) betrokken, eerst als begeleider van verschillende leerteams, toen als coördinator van een aantal projecten (waaronder het project gelijke onderwijskansen) en nu dus als overkoepelend coördinator. 

Ik heb ontzettend veel zin om samen met Saskia als coördinator aan de slag te gaan! De WOA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een heel sterk netwerk, waarin onderzoekers en leerkrachten gezamenlijk onderzoek doen naar urgente en belangrijke thema’s in de grootstedelijke context, waaronder diversiteit en kansengelijkheid. We werken op een gelijkwaardige manier samen, maar wel ieder vanuit onze eigen expertise. Dit coördinatorschap beschouw ik als een hele mooie kans om bij te kunnen dragen aan het borgen, verbreden en continueren van onze WOA.