Meteen naar de inhoud
Home | Monitor experiment Ruimte in Onderwijstijd

Monitor experiment Ruimte in Onderwijstijd

Wat zijn de te verwachten opbrengsten van het experiment Ruimte in Onderwijstijd? Op wat voor manier willen scholen hieraan gestalte geven? En wat is de stand van zaken aan het begin van het experiment? Dit rapport beschrijft de eerste meting van een monitor- en evaluatieonderzoek dat tot en met 2025 het experiment volgt.

Meer…