Meteen naar de inhoud
Home | Leerlingen zijn meer gefocust op verschillen in gedrag van medeleerlingen dan op sociaal-culturele en etnische verschillen

Leerlingen zijn meer gefocust op verschillen in gedrag van medeleerlingen dan op sociaal-culturele en etnische verschillen

Kinderen op de onderzochte basisschool benadrukken in hun beschrijvingen van elkaar vooral verschillen in temperament en in wat kinderen leuk vinden. De leerlingen bleken het lastig te vinden zich in elkaar te verplaatsen. Ze willen dat wel graag leren en ze willen ook meer te weten komen over elkaar en de onderlinge verschillen. Om dat te bereiken willen ze meer debatten en discussies in de klas. Zo kunnen ze oefenen in het formuleren van een mening en in het innemen van andere perspectieven, en zo die vaardigheid ontwikkelen. Ze willen ook meer te weten komen over elkaars achtergrond en over andere culturen, bijvoorbeeld door leerlingen en hun ouders iets over zichzelf te laten vertellen of door projecten over diversiteitsthema’s. Standaert, J. (2018).

Diversiteit vanuit het perspectief van de leerling. Onderzoek naar hoe leerlingen van de Sint Janschool naar onderlinge verschillen kijken en zich in kunnen leven in een ander. Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA/HvA.

Meer..