Meteen naar de inhoud
Home | Kohnstammlezing 2020

Kohnstammlezing 2020

Zoals eerder aangegeven kan de Kohnstammlezing vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Als organiserend comité hadden we een alternatieve oplossing gezocht om de lezing in de vorm van een podcast onder de aandacht te brengen.

Gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus moeten we – ondanks alle inspanningen en voorbereidingen –  toch afzien van een podcastopname. Deze zal op een later tijdstip plaatsvinden en worden gedeeld.

Wel is vanaf donderdag 26 maart 2020 de tekst van de lezing te downloaden via de link in het persbericht van de Kohnstammlezing die op de sites van de organiserende kennisinstellingen is terug te vinden.

Namens de organiserende kennisinstellingen in Amsterdam willen wij Mariëtte Hamer danken voor haar inzet om de tekst van haar lezing toegankelijk te maken als publicatie in de Kohnstammreeks.

Hopelijk kan de Kohnstammlezing volgend jaar weer op de vertrouwde wijze plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet,

Comité Kohnstammlezing

Prof. dr. Ron Oostdam (voorzitter), Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Prof. dr. Monique Volman, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Frans Oort, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

Drs. Guuske Ledoux, Kohnstamm Instituut UvA BV

Prof. dr. Martijn Meeter, LEARN! Onderzoeksinstituut, Vrije Universiteit Amsterdam

Janneke Aben, secretaris comité Kohnstammlezing

Mariëtte Hamer (foto: Angelina Swinkels)

Over Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Voordat ze haar politieke loopbaan begon, was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. In 1984 was Hamer de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. Zij studeerde aan de lerarenopleiding van de VU Nederlands en Omgangskunde. Aan de UvA behaalde ze haar doctoraal Algemene taalwetenschap.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de eenentwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.

Onderwijs en Opvoeding Amsterdam

Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en LEARN! Onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Aanmelden

Toegang vrij. Vooraf aanmelden (verplicht) is mogelijk via het formulier op de website van de UvA

Mocht je na registratie toch verhinderd zijn, meld je dan s.v.p. af door te e-mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl.

Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

De uitnodiging en de tekst van de lezing verschijnen uitsluitend nog in digitale vorm. Mail naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl als je per e-mail uitgenodigd wilt worden voor de Kohnstammlezing van volgend jaar (en die daarna).