Meteen naar de inhoud
Home | Kennisrotonde

Kennisrotonde

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.

De Kennisrotonde van NRO heeft als doel de toepassing van bevindingen uit onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk te bevorderen. Onderwijsprofessionals kunnen vragen inbrengen en kennismakelaars van de Kennisrotonde, ervaren onderzoekers, formuleren een antwoord. Zij doen dat op basis van een beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. De vragen en antwoorden worden in een kennisbank toegankelijk gemaakt voor alle onderwijsprofessionals in Nederland. De Kennisrotonde bestrijkt een breed scala aan thema’s en onderwijssectoren.

Enkele voorbeelden van vragen
Wat kunnen leerkrachten doen om het welbevinden van cognitief zwakkere leerlingen te bevorderen?
Draagt een verlengde schooldag bij aan de ontwikkeling van leerlingen?

Je kan ook zelf een vraag inbrengen.

Zoek je meer verdieping?
Toegang tot wetenschappelijke literatuur is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen van buiten de wetenschap. Leraren en andere onderwijsprofessionals die inzichten uit wetenschappelijke literatuur willen toepassen in hun lespraktijk, kunnen stuiten op betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten. Toch zijn er inmiddels diverse voorzieningen beschikbaar die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur. Het NRO wijst je ook de weg bij het vinden, duiden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur.