WOA
Kennisrotonde NRO

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk

De Kennisrotonde van NRO heeft als doel de toepassing van bevindingen uit onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk te bevorderen. Onderwijsprofessionals kunnen vragen inbrengen en kennismakelaars van de Kennisrotonde, ervaren onderzoekers, formuleren een antwoord. Zij doen dat op basis van een beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. De vragen en antwoorden worden in een kennisbank toegankelijk gemaakt voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

De Kennisrotonde bestrijkt een breed scala aan thema’s en onderwijssectoren. Voor de werkplaats hebben we een selectie gemaakt van de vragen die relevant zijn voor de drie thema’s van de werkgroep.

Ze zijn te vinden onder:
Diversiteit
Professionalisering
Het functioneren van werkplaatsen