Meteen naar de inhoud
Home | Innovaties in de VVE

Innovaties in de VVE

Het project ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ onderzoekt een vijftal vernieuwingen in de vve: in hoeverre is de vernieuwing daadwerkelijk gerealiseerd en wat is de opbrengst. In een overkoepelend eindrapport wordt de onderbouwing van de innovaties onder de loep genomen. 

Meer…