WOA
foto Home
WOA: Wie zijn wij?

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

video

WAT IS EEN WERKPLAATS ONDERWIJSONDERZOEK?

nieuw op de website

Buitenschoolse kennis maakt je les rijker.
Didactiefartikel van Judith ’t Gilde en Monique Volman.

De voorbereiding van startende leraren op lesgeven in de stad.
Artikel in European Journal of Teacher Education van Lisa Gaikhorst, Jeffrey Post, Virginie März en Inti Soeterik.

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs.
Artikel in Pedagogische Studiën van B.C. Theeuwes, N. Saab, E. Denessen, en W. Admiraal.

Drie jaar werkplaats diversiteit

Drie producten van de pilot diversiteit: een visiedocument, een uitgewerkt theoretisch kader en een canon

Standaert, J., Blikslager, D., & Soeterik, I. (2019). Leerlingen onder elkaar, een artikel in het oktobernummer van Didactief

nieuws & agenda

Conferentie Onderwijsachterstanden
Amersfoort, 12 februari 2020

In de Didactief-reeks voor het po is ‘ Werk maken van gelijke kansen’ verschenen.

‘Slimme verbindingen: naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs’
Een advies van de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur.

Onderwijsraad (2019).
Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie.

Theeuwes, B.C., Saab, N., Denessen, E., & en Admiraal, W. (2019).
Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 96, 218-243

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

onze kennisclips

foto Onze kennisclips

onze thema's

foto Onze thema's

po raad 10 jaar

Meer weten over Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, klik hier.