Meteen naar de inhoud
Home | Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) draagt bij aan onderwijsvernieuwing ‘van onder af’

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) draagt bij aan onderwijsvernieuwing ‘van onder af’

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een subsidieregeling voor leraren. Leraren met een goed idee kunnen bij de Onderwijscoöperatie een subsidie aanvragen om dat idee ook te ontwikkelen en te implementeren. Het is de bedoeling dat zij door het aansturen van het vernieuwingsproject op hun school ook leiderschap ontwikkelen. De deelnemende leraren zijn erg positief over de mogelijkheden die hen geboden worden om hun eigen idee in de praktijk te brengen. Zij blijken echter vooral gefocust op de innovatie die ze willen realiseren en minder op het ontwikkelen van hun leiderschap.

Het LerarenOntwikkelFonds is een subsidieregeling voor leraren. Leraren met een goed idee kunnen bij de Onderwijscoöperatie een subsidie aanvragen om dat idee ook te ontwikkelen en te implementeren. Een doel is om zo de professionele ruimte en krachtig leraarschap te versterken en de regie op de ontwikkeling van het onderwijs bij de beroepsgroep zelf te leggen. Zo wil het LOF bijdragen aan het faciliteren van onderwijsinnovatie van onderop, enerzijds, en het versterken van het leiderschap van leraren, anderzijds. In totaal zijn in de afgelopen twee jaar bijna 400 aanvragen gehonoreerd en is er 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Onderzocht is wat de meerwaarde is van het LOF-traject voor de LOF-leraren en hun omgeving, en wat daarbij stimulerende en belemmerende factoren zijn. In lijn met de uitgangspunten van de Onderwijscoöperatie en het LOF – ‘van, voor en door leraren’ – is dit onderzoek uitgevoerd door zes leraar-onderzoekers, onder begeleiding van Marco Snoek van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en Christel Verberg van het ICLON.

LOF is waardevol voor de leraar, maar ook voor collega’s en leerlingen

LOF-leraren bestempelen het LOF als een mooi initiatief dat veel persoonlijke inzichten en inspiratie oplevert. Zij geven aan dat het LOF niet alleen waardevol is voor de leraar, omdat die zijn initiatief kan realiseren en krachtig leraarschap kan ontwikkelen, maar dat ook anderen profiteren van de LOF-subsidie, zoals collega’s en leerlingen. De erkenning door de jury en de facilitering tijdens het LOF-traject dragen bij aan het zelfvertrouwen van leraren en zorgen ervoor dat het LOF-initiatief ook op school serieus genomen wordt. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de ondersteuning die zij vanuit LOF ontvangen.

Ontwikkeling ven krachtig leraarschap krijgt minder nadruk in de uitvoering

Een tweede doelstelling van het LOF-project betreft de ontwikkeling van krachtig leraarschap, van leiderschap van leraren. Nagegaan is in hoeverre het LOF-project daaraan heeft bijgedragen: Op welke wijze worden volgens de LOF-leraren de kenmerken van krachtig leraarschap gestimuleerd, ontwikkeld en ingezet, zowel tijdens het LOF-traject als erna? Bevindingen rond de ontwikkeling van krachtig leraarschap zijn minder eenduidig; veel van de deelnemende leraren blijken meer gefocust op het realiseren van de vernieuwing dan op de ontwikkeling van hun leiderschap. Ook blijkt de ontwikkeling van leiderschap afhankelijk van de context waarin de LOF-leraren werken (po of vo) en van hun vooropleiding.

Nieuwsgierig geworden naar meer conclusies? Lees dan de samenvatting.

Of download het hele onderzoeksrapport.

Meer weten: Marco Snoek