Meteen naar de inhoud
Home | Etnische diversiteit van de school niet van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingen

Etnische diversiteit van de school niet van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingen

Eerder onderzoek liet zien dat de etnische diversiteit van de leerlingenpopulatie op school van invloed is op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van leerlingen. Hoe pakt dat uit voor bi-etnische leerlingen, leerlingen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst? De schoolprestaties en sociaal functioneren deze leerlingen blijken niet samen te hangen van de mate van etnische diversiteit van de school. Dit geldt ook voor leerlingen met twee ouders van dezelfde niet-Nederlandse herkomst. Voor leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst echter maakt het wél uit of zij op een school zitten met een hoge of lage mate van etnische diversiteit.

Als gevolg van migratie en toegenomen interetnische relaties neemt het aantal kinderen met ouders van verschillende etnische herkomst, ofwel bi-etnische kinderen, toe. In 2012 betrof een kwart van de huwelijken in Nederland huwelijken tussen partners van verschillende etnische herkomst.
In onderzoek worden bi-etnische leerlingen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst vaak samen genomen worden met mono-etnische leerlingen. In haar promotieonderzoek onderzoekt Karssen of het gaat om één groep of dat sprake is van twee groepen die onderscheiden moeten worden. In dit deelonderzoek gaat het om de invloed van etnische diversiteit van de leerlingenpopulatie op school op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van leerlingen.
Eerder onderzoek liet zien dat de etnische diversiteit van de leerlingenpopulatie op school van invloed is op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van leerlingen. Hoe meer etnische groepen aanwezig zijn op een school en hoe groter ze zijn, hoe groter de etnische diversiteit op een school is. In deze studie is nagegaan of etnische diversiteit anders uitpakt voor de schoolprestaties en het sociaal functioneren voor bi-etnische leerlingen dan voor mono-etnische leerlingen. Omdat bi-etnische leerlingen opgroeien in een etnisch diverse omgeving, met ouders, familie en verwanten met verschillende etnische achtergronden, zouden zij meer gewend kunnen zijn aan etnische diversiteit.

Geen effect van etnische diversiteit op schoolprestaties en sociaal functioneren van leerlingen met een niet-Nederlandse etnische achtergrond

De schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingen blijken niet samen te hangen van de mate van etnische diversiteit van de school. Dit geldt ook voor leerlingen met twee ouders van dezelfde niet-Nederlandse herkomst; ook bij hen hangen de schoolprestaties en sociaal functioneren niet af van de mate van etnische diversiteit van de schoolpopulatie.

Wel effect van etnische diversiteit op schoolprestaties en sociaal functioneren van leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst

Voor leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst echter maakt het wél uit of zij op een school zitten met een hoge of lage mate van etnische diversiteit. Leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst scoren gemiddeld lager op schoolprestaties en sociaal-emotioneel functioneren, en hoger op burgerschapsoriëntaties naarmate hun school een sterkere mate van etnische diversiteit laat zien.

Meer:

Karssen, M., Veen, I. van der, & Volman, M. (2016). Ethnic diversity in schools and bi-ethnic Dutch students’ educational outcomes and social functioning. School effectiveness and school improvement, 27 (4), 613-628.

Voor meer info, zie het proefschrift.

Contactpersoon: Merlijn Karssen