Meteen naar de inhoud
Home | Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst, gevolgd door begrijpend lezen en spelling in de onderbouw. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren. 

Meer…