Meteen naar de inhoud
Home | Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

Theeuwes, B.C., Saab, N., Denessen, E., & en Admiraal, W. (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs.
Pedagogische Studiën, 96, 218-243

In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de culturele diversiteit van hun leerlingen, welke onderwijsdimensies zij hierbij betrekken, hoe ze hier invulling aan geven en wat hun overwegingen daarbij zijn. Op basis van inductieve analyses van interviews met dertien docenten uit drie cultuurdiverse scholen konden de uitspraken die docenten deden, geclusterd worden tot vijf onderwijsfacetten: (1) bevorderen van de interpersoonlijke relatie met de leerling, (2) voorkomen van en omgaan met ordeverstorend gedrag, (3) bevorderen van sociale cohesie, (4) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en (5) ondersteunen van het leerproces.

Meer..