WOA
Diversiteit

We willen allemaal recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Maar wat betekent dat? Voor hoe we onderwijs vormgeven? Voor het leerkracht handelen? En om welke verschillen gaat het ons dan? Wanneer bieden we ruimte voor verschil, en wanneer focussen we juist op overeenkomsten? Vanuit welk perspectief geven we betekenis aan bepaalde verschillen, en aan andere verschillen juist minder of niet? Hoe zorgen we tegelijk voor het recht doen aan verschil en voor verbinding? En hoe spelen deze vragen in verschillende (meer homogeen ofwel meer heterogeen samengestelde) contexten? Moet een leerkracht in verschillende contexten, in relatie tot verschillende leerlingen, iets anders kennen en kunnen?

Deze vragen komen samen in de eerste overkoepelende onderzoeksvraag van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: Wanneer handel je hoe, waartoe?

Hierbij onderscheiden we de volgende aandachtsgebieden:

  • Achtergronden van leerlingen en hun ouders
  • Inspelen op specifieke behoeften en kennis/ervaringen van leerlingen
  • Kinderen en/of team leren omgaan met verschillen