WOA
Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen

Nederland kent een toenemend aantal kinderen met ouders van verschillende etnische herkomst, ofwel bi-etnische kinderen, kinderen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst. In onderzoek worden deze leerlingen vaak samen genomen worden met mono-etnische leerlingen. In haar proefschrift onderzoekt Karssen of dit terecht is, of het gaat om één groep of dat sprake is van twee groepen die onderscheiden moeten worden.
Meer..

Bi-etnische leerlingen verschillen ook onderling sterk

In de eerder besproken artikelen wordt zichtbaar gemaakt dat bi-etnische leerlingen moeten worden beschouwd als een aparte groep; ze verschillen van mono-etnische leerlingen, leerlingen van wie beide ouders van niet-Nederlandse herkomst zijn en van leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst. Maar ook binnen de groep bi-etnische leerlingen zijn de verschillen groot en dat blijkt van invloed op hun schoolprestaties en sociaal functioneren.
Meer..

Etnische diversiteit van de school niet van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische leerlingen

Eerder onderzoek liet zien dat de etnische diversiteit van de leerlingenpopulatie op school van invloed is op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van leerlingen. Hoe pakt dat uit voor bi-etnische leerlingen, leerlingen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst? De schoolprestaties en sociaal functioneren deze leerlingen blijken niet samen te hangen van de mate van etnische diversiteit van de school. Dit geldt ook voor leerlingen met twee ouders van dezelfde niet-Nederlandse herkomst. Voor leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst echter maakt het wél uit of zij op een school zitten met een hoge of lage mate van etnische diversiteit.
Meer..

Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen in schoolprestaties, welbevinden en burgeschapscompetenties

Nederland kent een toenemend aantal kinderen met ouders van verschillende etnische herkomst, ofwel bi-etnische kinderen, kinderen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst. In onderzoek worden deze leerlingen vaak samen genomen worden met mono-etnische leerlingen. Vergelijking van beide groepen op cognitieve prestaties, sociaal-emotioneel functioneren en burgerschapscompetenties laat verschillen zien.
Meer..

Afnemende aandacht voor bestrijding onderwijssegregatie bij de gemeenten

In vergelijking met eerdere onderzoeken neemt de aandacht van gemeenten voor bestrijding van onderwijssegregatie (tegengaan witte en zwarte scholen) af. Dit blijkt uit een onderzoek waarvoor ambtenaren van 27 gemeenten zijn geïnterviewd.

Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D. (2013). Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten. Verkenning van lokaal beleid anno 2013. Rapport 13-4. Utrecht: FORUM
Meer..