WOA
Buitenschoolse kennis maakt je les rijker

Wat kinderen meekrijgen vanuit hun eigen cultuur of achtergrond, kun je gebruiken in je les. Amsterdamse leraren zien dat het bijdraagt aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Gilde, J. ‘t, & Volman, M. (2019). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker.
Meer..

‘A day in the life of ...’ als middel om leerlingen elkaars leven te laten ontdekken

Wat betekenen verschillen in de klas voor leerlingen zelf? In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) stelden zij die vraag aan klasgenoten.

Standaert, J., Blikslager, D., & Soeterik, I. (2019). Leerlingen onder elkaar. Didactief, oktober, 44-45.

Zorg primair #5 2019. Onderzoekswerkplaats diversiteit WOA

In het themanummer van Zorg Primair beschrijven leerkrachten onderzoek dat zij in hun eigen praktijk in samenwerking met onderzoekers en opleiders binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam, hebben verricht.
Meer..

Baat bij goed oudercontact

De Amsterdamse basisschool Willibrord merkte dat ouders elkaar nauwelijks kenden. En dus besloot Mirjam Blok zich te verdiepen in hun onderlinge contact. In een artikel in Didactief gaat zij in op de vraag wat goede oudernetwerken voor de school kunnen betekenen en hoe je ze realiseert.
Meer..

Terugdringen van vooroordelen in dialoog bevordert betrokkenheid van leerlingen bij de school

Docenten die werk maken van het terugdringen van vooroordelen van leerlingen over elkaar door diversiteit en stereotypering bespreekbaar te maken in dialoog met leerlingen, bevorderen de betrokkenheid van hun leerlingen bij de school en bij het leren. Vooral leraren die zelf positief staan ten opzicht van culturele diversiteit, zijn hierin succesvol; verondersteld wordt dat dit komt doordat zij zich niet alleen beperken tot het ‘praten over’ maar daadwerkelijk laten zien waar ze voor staan.

Abacioglu, C.S., Zee, M., Fadie, H., Soeterik, I., Fisher, A.H., & Volman, M. (2019). Practice what you preach: The moderating role of teacher attitudes on the relationship between prejudice reduction and student engagement. Teaching and Teacher Education, 86.
Meer..

Schoolpopulatie bepaalt hoe diversiteit in burgerschapsonderwijs aan bod komt

Op veel vo-scholen komt diversiteit aan de orde als onderdeel van burgerschapsonderwijs. De opvattingen van docenten over diversiteit en hoe ze dat in hun onderwijs aan de orde kunnen stellen, hangen samen met de schoolcontext, zoals de samenstelling van de leerlingpopulatie en het niveau van de opleiding waar ze lesgeven. Ze wegen daarbij de behoeften en de capaciteiten van hun leerlingen mee. Het accent bij het behandelen van diversiteit binnen het burgerschapsonderwijs ligt sterk op omgaan met elkaar en perspectief nemen en veel minder op politieke issues, zoals ongelijkheid en machtsverhoudingen.

Sincer, I., Severiens, S.E., & Volman, M.L.L. (2019). Teaching diversity in citizenship education: Context-related teacher understandings and practices. Teaching and Teacher Education : an International Journal of Research and Studies, 78 , 183-192.
Meer..

‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’

Didactief is een serie gestart, de onderzoekende leraar, waarin leraren vertellen over onderzoek in hun praktijk. Als eerste komt Bart Joosse van de Admiraal de Ruyterschool, een van de scholen uit onze werkplaats, aan het woord: ‘Nu benadrukken we de verschillen niet meer’.
Didactief, januari/februari 2019.
Meer..

Leerlingen zijn meer gefocust op verschillen in gedrag van medeleerlingen dan op sociaal-culturele en etnische verschillen

Kinderen op de onderzochte basisschool benadrukken in hun beschrijvingen van elkaar vooral verschillen in temperament en in wat kinderen leuk vinden. De leerlingen bleken het lastig te vinden zich in elkaar te verplaatsen. Ze willen dat wel graag leren en ze willen ook meer te weten komen over elkaar en de onderlinge verschillen. Om dat te bereiken willen ze meer debatten en discussies in de klas. Zo kunnen ze oefenen in het formuleren van een mening en in het innemen van andere perspectieven, en zo die vaardigheid ontwikkelen. Ze willen ook meer te weten komen over elkaars achtergrond en over andere culturen, bijvoorbeeld door leerlingen en hun ouders iets over zichzelf te laten vertellen of door projecten over diversiteitsthema’s.

Standaert, J. (2018).
Diversiteit vanuit het perspectief van de leerling. Onderzoek naar hoe leerlingen van de Sint Janschool naar onderlinge verschillen kijken en zich in kunnen leven in een ander. Bachelorscriptie. Amsterdam: UvA/HvA.
Meer..

Bewustwording van het probleem van toegankelijkheid is een eerste stap tot e-inclusie

Voor alle bouwstenen van succesvolle inzet van ICT voor leerlingen met beperkingen geldt dat toegankelijkheid meer tussen de oren van de betrokkenen moet komen. Technologische ontwikkelingen zijn er genoeg, zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland en vijf andere landen. Ontwikkelingen die de toegankelijkheid van onderwijs voor visueel beperkte en dyslectische leerlingen en studenten in de toekomst zouden kunnen verbeteren. Aan het onderwijs de taak om die verder te implementeren.

Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Heemskerk, I.M.C.C. (2010).
Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Praktijk en beleid in binnen- en buitenland. Rapport 847. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer..