WOA

Op 16 oktober 2019 vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de driejarige pilot diversiteit van de Amsterdamse werkplaats onderwijsonderzoek. Er werden drie producten gepresenteerd en besproken, een visiedocument, een uitgewerkt theoretisch kader en een canon. Ook werd de publicatie ‘Drie jaar Werkplaats diversiteit’ gelanceerd.

In dit visiedocument maken wij de rol concreet die we voor ons onderwijs beogen. Deze visie komt voort uit gezamenlijk onderzoek en reflectie op de vraag: Diversiteit wanneer handel je hoe, waartoe?
Meer..

Het doel van dit theoretisch kader is drieledig. Ten eerste beoogt deze tekst de bewustwording van de lezer te stimuleren door het bevragen van de persoonlijke perspectieven op diversiteit. Ten tweede is dit stuk bedoeld als boundary object om de dialoog over diversiteit op verschillende plekken in het onderwijs aan te gaan. Ten derde fungeert dit gezamenlijk geconstrueerde theoretisch kader diversiteit als uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van praktijken en onderzoek in en rond de Werkplaats en breder in het Amsterdamse onderwijsveld.
Meer..

De canon is ontwikkeld om in eenduidige terminologie te kunnen spreken over diversiteitsvraagstukken en de populatie op onze scholen. Op basis van het gezamenlijk gevormde theoretisch kader en de visie op diversiteit hebben we de begrippen gedefinieerd zoals we die in onze onderwijs- en onderzoekspraktijk willen hanteren. Meer
Meer..

Vijf dimensies van ‘multicultureel onderwijs’

De Amerikaanse onderwijskundige James Banks houdt zich bezig met de vraag hoe er in onderwijs recht gedaan kan worden aan de (super)diverse achtergronden van leerlingen en hoe gelijke kansen voor ontwikkeling voor alle leerlingen gecreëerd kunnen worden. Wanneer de auteur de term ‘multicultureel’ gebruikt refereert hij niet alleen naar verschil in cultuur, maar ook naar andere sociale categorieën die een rol kunnen spelen in onderwijsongelijkheid, zoals etniciteit, sekse en gender, sociale klasse en special needs.
Meer..